"GRATIS stick / virk mönster", "FREE knitting / crochet patterns"


Sofias Basker med PomPom

LM = Luftmaskor
FM = Fasta maskor
Basker 3-5 år
Passande Garn: Sublime Baby Cashmere Merino Silk
1: 5 Luftmaskor, slut till en ring
2: virka 7 fm om ringen, markera början av varvet med en trådstump
3: virka 2fm i var fast maska, upprepa varvet ut
4: virka 1fm, sedan 2fm i nästa maska, upprepa varvet ut
5: virka 2 fm, sedan 2fm i nästa maska, upprepa varvet ut
6: virka 3 fm, sedan 2fm i nästa maska, upprepa varvet ut
7: virka 4 fm, sedan 2fm i nästa maska, upprepa varvet ut
8: virka 5fm, sedan 2fm i nästa maska, upprepa varvet ut
9:virka fm varvet ut
10: virka 6fm, sedan 2fm i nästa maska, upprepa varvet ut
11: byt färg (här till lila), virka 7fm, sedan 2fm i nästa maska, upprepa varvet ut
12: byt färg (här till rött), virka 8fm, sedan 2fm i nästa maska, upprepa varvet ut
13: byt färg (här till lila) virka 9fm, sedan 2fm i nästa maska, upprepa varvet ut
14: virka 10fm, sedan 2fm i nästa maska, upprepa varvet ut
15: byt färg (här till rött) virka 11fm, sedan 2fm i nästa maska, upprepa varvet ut
16: virka 12fm, sedan 2fm i nästa maska, upprepa varvet ut
17: virka 13fm, sedan 2fm i nästa maska, upprepa varvet ut
18: virka 14fm, sedan 2fm i nästa maska, upprepa varvet ut
19: fm varvet ut
20: fm varvet ut
21: byt färg (här till lila) virka 14fm, virka ihop 2 maskor (=minskning) upprepa varvet ut
22: virka 13fm, , virka ihop 2 maskor (=minskning) upprepa varvet ut
23: virka12fm, , virka ihop 2 maskor (=minskning) upprepa varvet ut

24: virka 11fm, , virka ihop 2 maskor (=minskning) upprepa varvet ut
25: virka 3fm i lila, byt till rött virka 2fm, upprepa varvet ut
26: (lila) virka 10fm, virka ihop 2 maskor (=minskning) upprepa varvet ut
27: virka 9fm, virka ihop 2 maskor (=minskning) upprepa varvet ut
28: virka 8fm, virka ihop 2 maskor (=minskning) upprepa varvet ut
29: byt färg (här till rött), virka 7fm, virka ihop 2 maskor (=minskning) upprepa varvet ut
30: virka 6fm, virka ihop 2 maskor (=minskning) upprepa varvet ut
31byt färg (här till lila) fm varvet ut.Dropslinhatt 99-23
Virkinfo: Första st i början på v ersätts av 3 lm. Varje v avslutas med 1 sm i första st på v. Talen i paranteserna () gäller för stl L.

Hatt: Virka 4 lm med nål nr 3,5 och Paris och slut dem till en ring med 1 sm i första lm.
varv 1: Läs Virkinfo! Virka 5 st om ringen.
varv 2: Virka 2 st i varje st = 10 st.
varv 3: Virka 2 st i varje st = 20 st.
varv 4: *2 st i första st, 1 st i nästa st*, upprepa *-* = 30 st.
varv 5: *2 st i första st, 1 st i nästa st, 1 st i nästa st*, upprepa *-* = 40 st.
varv 6-10 (6-11): Det ska vara 10 ökningar på varje v, öka på samma ställe som på de föregående v, dvs att det blir 1 st mer mellan varje ökning för varje v. Öka som innan genom att virka 2 st i 1 st = 90 (100 st).
varv 11 (12): 1 st i varje st = 90 (100) st.
varv 12 (13): 1 st i första st, *2 lm, hoppa över 1 st, 1 st i nästa st*, upprepa *-*, avsluta med 2 lm, hoppa över 1 st och 1 sm i st i början på v = 45 (50) st.
varv 13-18 (14-19): 1 st i första st, *2 lm, hoppa över 2 lm, 1 st i nästa st*, upprepa
*-*, avsluta med 2 lm och 1 sm i st i början på v = 45 (50) st.
varv 19 (20): *1 st i varje st, 1 st i varje lm-båge*, upprepa *-* = 90 (100) st.
varv 20 (21): 1 st i varje st = 90 (100) st.
varv 21 (22) v: Virka 1 v med st samtidigt som det ökas i var 5:e st genom att virka 2 st i 1 st = 108 (120) st
varv 22-23 (23-24): 1 st i varje st = 108 (120) st.
varv 24 (25): Virka 1 v med st samtidigt som det ökas 10-12 st jämnt fördelat.
Öka genom att virka 2 st i 1 st = 118-132 st.
varv 25-26 (26-27): 1 st i varje st = 118 (132) st.
varv 27 (28): Virka 1 v med st samtidigt som det ökas 12-13 st jämnt fördelat. Öka genom att virka 2 st i 1 st = 130-145 st.
Klipp och fäst tråden.Drops Linhatt 107-14

Hatt:
varv 1: Virka 4 lm med 1 tråd av varje kvalitet med nål 4, sedan virkas 7 st i 1:a lm, avsluta med 1 sm i 3:e lm = 8 st.
varv 2: Läs Virkinfo!
Virka 2 st i varje st = 16 st.
varv 3: Virka 2 st i varje st = 32 st.
varv 4: Virka * 1 st i första st, 2 st i nästa st * upprepa *-* = 48 st.
varv 5: Virka * 1 st i var och en av de 2 första st, 2 st i nästa st * upprepa *-* = 64 st.
varv 6: Virka 1 st i varje st, men öka 6-12 st jämnt fördelat = 70-76 st.
varv 7: Virka 3 lm (= 1 st), 1 lm, * hoppa över 1 st, 1 st i st, 1 lm * upprepa *-* = 35-38 st.
varv 8: Virka * 1 fm om lm, 1 fm i st * upprepa *-* = 70-76 fm.
varv 9: Virka 3 lm i 1:a fm, 1 st i sista fm från förra v, 1 st i 3:e fm, 1 st tillbaka i 2:a fm, 1 st i 5:e fm, 1 st tillbaka i 4:a fm osv, och avsluta med 1 sm i 3:e m (= kryss-stolpar).
Virka varv 7-9 två ggr till.
varv 16: Virka 1 fm i varje st samtidigt som det ökas 12-12 fm jämnt fördelat = 82-88 fm.
varv 17 och 18: Virka 1 fm i varje fm samtidigt som det ökas 5-5 fm jämnt fördelat på varje v = 92-98 fm.
varv 19-24: Virka 1 fm i varje fm.
varv 25: Virka 1 fm i varje fm samtidigt som det ökas 16-18 fm jämnt fördelat = 108-116 fm.
varv 26: Virka 1 fm i varje fm.
varv 27: Virka 1 fm i varje fm samtidigt som det ökas 16-18 fm jämnt fördelat = 124-134 fm.
Virka vidare med 1 fm i varje fm tills arb mäter ca 29-30 cm från toppen.
Klipp och fäst trådarna.


Pom Hat
Crochet Cap Pattern Using the Bean Stitch
Chain 5, join.

1. Draw up loop one-fourth inch long, yarn over, hook in ring, draw loop through, over and draw through 3 loops now on needle, * chain 1, draw up a loop in ring, over, draw up another loop in ring, over, draw through all 4 loops; repeat to make 4 more bean-stitches, 6 in all, with 1 chain between, and join last 1 chain to top of 1st stitch.

(I know this reads tricky, but it’s not really that bad if you just crochet it and not read too much into it.)

2. Draw loop up long over 1st bean-stitch, over, hook through same stitch, draw through, over and draw through all the loops; this is 1st stitch of each row. Chain 1, a bean-stitch in following space, chain 1, bean-stitch in bean-stitch; repeat around, join.

3. Bean-stitch in 1st stitch, in each space and every 3d bean-stitch, with 1 chain between, join.

4. Same as 3d row, with bean-stitch over every 4th bean-stitch.

5, 6, 7, 8, 9, 10. Same as 4th row, with an additional space between widenings; in 5th row make a bean-stitch in every 5th, and so on, with bean-stitch in every 10th, in 10th row.

11, 12, 13. Bean-stitch in each space.

14. Change to double crochet for head-band, making a double in each stitch.

15, 16, 17, 18, 19. A double in each double, working in both veins of stitch; narrow twice in each row.

20, 21. Double in each double.

22. A bean-stitch in each 2d double, 1 chain between.

23, 24, 25, 26, 27. Bean-stitch in each space; fasten off white yarn.

28. Fasten blue yarn in space, chain 4, draw up a loop in 2d chain from hook, 1 in 3d and 1 in 4th, all rather long loops, over, draw through all 4 loops, chain 1, fasten in next space with a single, and repeat. This makes a small, pointed scallop and finishes edge of cap.

For the crochet button: Using the blue yarn, chain 3, 8 doubles in 2d stitch of chain. Continue around and around without joining, 1st row with 2 doubles in each stitch, then widen sufficiently to keep the work flat until nearly as large as the button you wish to cover; after one or two more rounds, decrease by working off 3 loops instead of 2, slip the button in and continue, keeping the work tight over the button until you have about half of space covered; then break the yarn, draw up with needle and sew to center of crown.

This crochet cap is large enough for a little boy or girl of three years, and may be easily enlarged. The border may be turned down over the ears for extra warmth.

Rollbrim hat

REQUIRED MATERIALS
J & P Coats "Knit-Cro-Sheen" Metallic, Art. A.64:
7 balls of No. M61-D Nu-Ecru.

Milwards Steel Crochet Hooks No. 6 and No. 2/0 (double zero)
1/4 yard of beige felt
8 bone rings
Cotton batting

NOTE(S)

Gauge: 4 dc rnds makes 1 1/4 inches.

There is also a pattern for a matching bag. The 'required materials' are what is required to make BOTH the hat and the matching bag.

STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS

THE HAT

Starting at center of crown with No. 6 hook, ch 6. Join with sl st to form ring.

1st Rnd - Ch 3, 21 dc in ring. Join to top of ch-3.

2nd Rnd - Ch 3, dc in next dc, * ch 1, dc in next 2 dc. Repeat from * around, ending with ch 1. Join to 3rd ch of ch-3.

3rd Rnd - Ch 3, dc in same place as sl st, * ch 1, 2 dc in next dc. Repeat from * around. Join.

4th Rnd - Sl st in next dc and in next sp, ch 5, 2 dc in same sp, * skip 1 sp, in next sp make 3 dc, ch 2 and 3 dc (shell made). Repeat from * around, ending with 3 dc in same sp as first 2 dc, half dc in top of ch-3.

5th Rnd - Ch 3, 2 dc in sp (=space) just formed, * dc in last dc of this shell and in first dc of next shell, in sp of same shell make 3 dc, ch 2 and 3 dc (shell made over shell). Repeat from * around, always ending with 3 dc in same sp as first 2 dc and half dc in top of ch-3.

6th and 7th Rnds - Ch 3, 2 dc in sp of shell, * skip 3 dc of shell, dc in next dc, ch 1, dc in next dc, shell over next shell. Repeat from * around. Join.

8th Rnd - Ch 3, 2 dc in sp of shell, * dc in last dc of same shell, dc in next dc, ch 1, dc in next dc and in first dc of next shell, shell over smae shell. Repeat from * around. Join.

9th Rnd - Ch 3, 2 dc in sp of shell, * skip 3 dc of shell, (dc in next dc, ch 1) 3 times; dc in next dc, shell over next shell. Repeat from * around. Join.

10th Rnd - Ch 3, 2 dc in sp of shell, * skip 3 dc of shell, 2 dc in next dc, (ch 1, dc in next dc) twice; ch 1, 2 dc in next dc, shell over next shell. Repeat from * around. Join.

11th to 18th Rnds - Ch 3, 2 dc in sp of shell, * skip 3 dc of shell, dc in next 2 dc, (ch 1, dc in next dc) twice; ch 1, dc in next 2 dc, shell over next shell. Reepat from * around. Join.

19th Rnd - Sc in loop just formed, ch 4, * skip 3 dc of shell, dc in next 2 dc, (ch 1, dc in next dc) twice; ch 1, dc in next 2 dc, ch 4, sc in sp of next shell. Repeat from * around. Join and turn.

THE ROLLED BRIM

1st Rnd - Sc in same place as sl st, sc in each ch and in each sc around.

2nd to 11th Rnds - Sc in each sc around.

12th Rnd - Sc in each sc, decreasing 11 sc evenly around - to dec 1 sc, work off 2 sc as 1 sc.

13th and 14th Rnds - Sc in each sc around. Turn. Sl in each sc around, drawing in slightly. Break off.

Place cotton batting around brim. Roll brim back and sew in place.

You have not finished crocheting the roll brim hat!

Babybonnet
MATERIAL-1 skein white and 1 skein color Woolco Shetland Floss. No. 3 ½ Woolco hook. 1 ½ yards ribbon.
Chain 3, join with slip stitch. Join every row with slip stitch and chain 1.
1ST ROW-10 half double crochet in ring. Wrap, draw yarn through, wrap, take off 3 loops.
2D ROW-*2 stitches in each stitch.*
3D ROW-*2 stitches in 1st stitch, 1 in next.*
4TH ROW-*2 stitches in 1st stitch, 1 in each of the next 2 stitches.*
Increase in this way until there are 7 stitches between each increase. Make 2 rows even.
Then make 11 rows even working back and forth, leaving off 2 sections for back.
Make 1 row taking back loop, then 8 rows, taking both loops.
BORDER-With color make 3 double crochet in every 3d stitch across front. Turn, make 1 single crochet, 3 chain, 2 double crochet in 1st stitch of every group. Fasten off.
Hold the turn-over in place and make the same border across back.
Place ribbons as illustrated.Trekantssjal för barn : går jätte snabbt att göra! Gratis beskrivning

Trekantssjal med hål längs sidorna och ryggen
Lägg upp fem maskor, sticka 2 varv. Markera mittmaskan
varv3: sticka 2 maskor, gör ett omslag (dvs lägg garnet runt stickan), sticka 1 maska, omslag, sticka 2 maskor = 7 maskor
varv4 och alla jämna varv: Sticka alla maskor räta
varv5: sticka 2m, omslag, 1m, omslag, 1m, omslag, 2m = 9m
varv6: rätvarv
varv7: Sticka 2m, omslag, 2m, omslag, 1m, omslag, 2m, omslag, 2m = 13m
varv8: rätvarv
varv9: Sticka 2m, omslag, 3m, omslag, 1m, omslag, 3m, omslag, 2m = 17m
varv10: rätvarv
varv11:Sticka 2m, omslag, 4m, omslag, 1m, omslag, 4m, omslag, 2m = 21m
varv12: rätvarv
varv13:Sticka 2m, omslag, 5m, omslag, 1m, omslag, 5m, omslag, 2m = 25m
varv14: rätvarv
varv15:Sticka 2m, omslag, 6m, omslag, 1m, omslag, 6m, omslag, 2m = 29m
varv16: rätvarv
varv17:Sticka 2m, omslag, 7m, omslag, 1m, omslag, 7m, omslag, 2m = 33m
varv18: rätvarv
varv19:Sticka 2m, omslag, 8m, omslag, 1m, omslag, 8m, omslag, 2m = 37m
varv20: rätvarv
varv21:Sticka 2m, omslag, 9m, omslag, 1m, omslag, 9m, omslag, 2m = 41m
varv22:rätvarv
varv23:Sticka 2m, omslag, 10m, omslag, 1m, omslag, 10m, omslag, 2m = 45m
varv24:rätvarv
varv25:Sticka 2m, omslag, 11m, omslag, 1m, omslag, 11m, omslag, 2m = 49m
varv26:rätvarv
varv27:rätvarv, maska av
Fortsätt tills sjalen är lagom stor (gör färre rader om den blir för stor, öka på samma vis som tidigare om den blir för liten för erat tycke, jag hoppas att ni tycker om beskrivningen!"African Flower virkbeskrivning"
Varv 1: 5 luftmaskor, slut ihop till en ring med en smygmaska. 

Varv 2: 3 luftmaskor (bildar första stolpen).
Virka sedan om luftmaske-ringen: 1 stolpe 1 luftmaska, sedan 2 stolpar 1 luftmaska – 5 gånger vilket bildar de 6 grunddelarna.

Varv 3: Byt färg. Virka om varje luftmaska: 2 stolpar 1 luftmaska 2 stolpar, 6 gånger.

Varv 4: Virka om varje luftmaska: 7 stolpar.
Varv 5: Byt färg. Virka en fast maska i varje stolpe, samt mellan varje blomblad en stolpe med nertag mellan två grupper om två 
stolpar på 3e varvet. 

Varv 6: Byt färg. 1 stolpe i varje fast maska, förutom mitt på varje kronblad där man virkar 1 stolpe, 1 luftmaska, 1 stolpe i samma maska vilket bildar hörnen på hexagonen.

"African Flower Pattern"
1st Round: Chain 5 stitches and join with slip stitch to form a ring.
2nd Round: Chain 3 (count as first dc), 1 dc in ring, (1 chain stitch, 2 db in ring) 5 times, 1 chain stitch, join with slip stitch to first dc (6 shells).
3rd Round: Join next colour and crochet in each of the 6 chain spaces: (2 dc, 1 chain stitch, 2dc). Join with slip stitch to first dc.
4th Round: Join next colour and crochet 7 dc in each of the 5 chain spaces. Join with slip stitch to first dc.
5th Round: Join next colour and crochet 1 sc in each of the next 7 dc, except between the 2 dc of the third row where you do a dc which you join to the 3rd round in order to form the petal - (7 sc and 1 dc) 6 times.
6th Round: Join next colour and crochet 1 dc in each sc, except for the middle of each petal where you crochet (1 dc,1 sc, 1dc) in each petal. Tie off.

*dc: double crochet, sc: single crochet
Kanin Amigurumi

Material:
»Beige or white yarn
for the body. I used medium-weight yarn.
»»Pink yarn for the flower.
I used lightweight yarn.
»»2.00mm crochet hook for the bunny and the flower
»»1.25mm crochet hook for the carrot
»»Yarn needle
»»Fiberfill
»»Brown or pink felt for the feet
»»Patterned fabric for lining of the ears
»»12mm safety eyes
»»Brown or beige embroidery
floss for the nose, and to attach the felt to the feet
»»Orange and green embroidery floss for the carrot

Head
Using beige or white yarn,
»»R1: Ch 2, 6 sc in second ch from hook. (6 sts)
»»R2: Sc 2 in each sc around. (12 sts)
»»R3: *Sc 1, 2 sc in next sc*, rep 6 times. (18 sts)
»»R4: *Sc 2, 2 sc in next sc*, rep 6 times. (24 sts)
»»R5: *Sc 3, 2 sc in next sc*, rep 6 times (30 sts)
»»R6: *Sc 4, 2 sc in next sc*, rep 6 times (36 sts)
»»R7: *Sc 5, 2 sc in next sc*, rep 6 times (42 sts)
»»R8: *Sc 6, 2 sc in next sc*, rep 6 times (48 sts)
»»R9-13: Sc 48
»»R14: *Sc 6, dec 1*, rep 6 times. (42 sts)
»»R15: *Sc 5, dec 1*, rep 6 times. (36 sts)
»»R16: *Sc 4, dec 1*, rep 6 times. (30 sts)
»»R17: *Sc 3, dec 1* rep 6 times. (24 sts)
Place 12mm safety eyes towards bottom half of head.
Begin stuffing head.
»»R18: *Sc 2, dec 1*, rep 6 times. (18 sts)
»»R19: *Sc 1, dec 1*, rep 6 times. (12 sts)
»»Continue stuffing head firmly.
»»R20: *Sk 1 sc, sc 1*, rep 6 times. (6 sts)
Fasten off and weave in end.
Using brown or beige embroidery floss, sew nose onto head, referencing the Spring Bunny Nose Tutorial (page 3).
Ears (Make 2)
Using beige or white yarn,
»»R1: Ch 2, 5 sc in second ch from hook. (5 sts)
»»R2: Sc 2 in each sc around. (10 sts)
»»R3: *Sc 1, 2 sc in next sc*, rep 5 times. (15 sts)
»»R4-8: Sc 15.
»»R9: *Sc 3, dec1*, rep 3 times. (12 sts)
»»R10-11: Sc 12.
»»R12: *Sc 2, dec 1*, rep 3 times (9 sts)
»»R13-15: Sc 9.
Fasten off and leave long end for sewing. Sew open end together. Cut fabric lining in shape of ears. Sew fabric lining onto ears. Attach ears either on top of head pointing up or towards back of head pointing down.
Pattern
Body
Using beige or white yarn,
»»R1: Ch 2, 7 sc in second ch from hook. (7 sts)
»»R2: Sc 2 in each sc around. (14 sts)
»»R3: *Sc 1, 2 sc in next sc*, rep 7 times. (21 sts)
»»R4: *Sc 2, 2 sc in next sc*, rep 7 times. (28 sts)
»»R5-8: Sc 28
»»R9: *Sc 2, dec 1*, rep 7 times. (21 sts)
»»R10: *Sc 1, dec 1*, rep 7 times. (14 sts)
Fasten off and leave long end for sewing. Stuff body firmly.
Sew body to head.
Arms (make 2)
Using beige or white yarn,
»»R1: Ch 2, 6 sc in second ch from hook. (6 sts)
»»R2: *Sc 1, 2 sc in next sc*, rep 3 times. (9 sts)
»»R3: Sc 9.
»»R4: *Sc 1, dec 1*, rep 3 times. (6 sts)
»»R5-7: Sc 6.
Fasten off and leave long end for sewing. Attach to sides of body

Legs (make 2)
Using beige or white yarn,
»»R1: Ch 2, 6 sc in second ch from hook. (6 sts)
»»R2: Sc 2 in each sc around. (12 sts)
»»R3: *Sc 1, 2 sc in next sc*, rep 6 times. (18 sts)
»»R4-6: Sc 18 sts.
»»Begin stuffing legs.
»»R7: *Sc 1, dec 1*, rep 6 times. (12 sts)
Continue stuffing firmly.
»»R8: *Sk 1 sc, sc 1*, rep 6 times. (6 sts)
»»R9: Sc 6.
Fasten off and leave long end for sewing. Cut ovals out of brown or pink felt. Sew oval pieces onto feet using embroidery floss. Attach legs to bottom of body.
Tail
Using beige or white yarn,
»»R1: Ch 2, 6 sc in second ch from hook. (6 sts)
»»R2: Sc 2 in each sc around. (12 sts)
»»R3: Sc 12
»»R4: *Sk 1 sc, sc 1*, rep 6 times. (6 sts)
Fasten off and leave long end for sewing. Sew onto bottom-back of body to give the bunny balance.
ACCESSORIES
Carrot
Using orange embroidery floss,
»»R1: Ch 2, 6 sc in second ch from hook. (6 sts)
»»R2: *Sc 2, 2 sc in nex st*, rep 2 times. (8 sts)
»»R3-7: Sc 8.
Fasten off and sew open end together. Tuck ends in.
Using green embroidery floss,
»»Ch 3, sl st to any middle stitch on top of carrot, ch 3.
Fasten off. Sew ends back into chains.
Flower
Using pink yarn,
»»Ch 21.
»»R1: *Dc, ch1, dc* in fifth ch from hook. *Ch1, sk1. Dc, ch 1,
dc in next stitch* till the end (repeat 8 times). (Result is 9 sets of double crochet ‘V’s.) Ch 3 and turn.
»»R2: In first ch1 space between the double crochet V’s, dc
4 times. *Sl st in next ch1 space between the double crochet v’s. Dc 5 times* till the end (repeat 9 times). Sl st in last stitch in row. Fasten off and leave long end for sewing. With long end on the right side, roll the flower inwards (clockwise motion), placing the petals how you would like. Use yarn needle to sew the long end through the layers of the flower to fasten them in place. Attach the flower to the side of the bunny´s head. Möstret kommer fr. Craftzine.comJÄTTEVACKER SJAL FRÅN 1915


6 ozs of 5-ply "White Heather" Scotch Fingering Wool
Two No. 8 Celluloid Knitting Needles
Work at a tension to produce about 6½ stitches to the inch.

Cast on 59 stitches (for a 9 inch width).

1st row: K.5, *wool forward, K.2 together, K.4, repeat from * to the end of row.

2nd row: K.5, *P.1, K.5, repeat from * to the end of the row.

3rd row: Knit plain.

Repeat the last two rows twice.

8th row: Like the 2nd row.

9th row: K.2, *wool forward, K.2 together, K.4, repeat from * to the last stitch, knit this.

10th row: K.2, P.1, *K.5, P.1, repeat from * to the last 2 stitches, knit these.

11th row: Knit plain.

Repeat the last 2 rows twice.

16th row: Like the 10th row.

Repeat these 16 rows until the Scarf measures 50 inchees, or the required length. Add a fringe to each end.

"50-tals Blus"
REQUIRED MATERIALS
Botany Bylon, 1-oz. Skeins - 7 (8, 9, 10) sks. Sky Blue 10" Afghan Hook No. 5, Steel Crochet Hook No. 0
NOTE(s)This blouse for a lady can be crocheted in sizes 32, 34, 36, and 38. The instructions in this pattern are for size 32. Changes for sizes 34, 36, and 38 are in parentheses. Gauge: 13 sts = 2"; 14 rows = 3".

INSTRUCTIONS
Crochet a Blouse - Back: With No. 5 hook, loosely chain 96 (104, 112, 118).
Row 1: Insert hook in 2nd ch from hook and draw up a lp. Draw up a lp in each ch across retaining all lps on hook. ** Yarn over hook and thru 1 lp, * yarn over hook and thru 2 lps, repeat from * across until 1 lp remains. The last lp on hook counts as 1st st of next row **.
Row 2: * Skip 1 vertical bar, insert hook under next bar and draw up a lp, draw up a lp in skipped bar, repeat from * across, ending by drawing up a lp in last st; work off all sts as between **'s of row 1.
Row 3: Yam in front of hook, insert hook under next bar and draw up a lp, * skip next bar, draw up a lp in next bar, draw up a lp in skipped bar, repeat from * across to within last 2 sts, yarn in front of hook, insert hook under next bar and draw up a lp, draw up a lp in last st; work off all sts as between **'s of row 1. Repeat rows 2 and 3 for pat. Work even until piece measures 6" from start.Inc. 1 st at beg. and end of next row and every 4th row 3 (3, 2, 2) more times. (To Inc. at beg. of row draw up a lp in space between 1st and 2nd bars; to inc. at end of row draw up a lp in space between last 2 bars.)
Work even on 104 (112, 118, 124) sts until piece measures 13 (13, 13 1/2, 14)" from start.
Crochet a Blouse - Sleeves: At beg. of next row, ch 5, draw up a lp in each ch, work in pat. across row. Attach another piece of yarn at end of row and ch 5, draw up a lp in each st of ch; work off sts as before. Inc. 1 st each end of every 4th row 6 times. Work even on 126 (134, 140, 146) sts until sleeve measures 7 (7 1/2, 8, 8 1/4)" from ch-5.
Crochet a Blouse - Shoulders: Sl st over first 23 (25, 26, 27) sts; work in pat. to within last 23 (25, 26, 27) sts, work back.
Next Row: Sl st over first 23 (24, 25, 26) sts, work to within last 23 (24, 25, 26) sts, work back. Sl st over remaining sts for back of neck.
Front of Crochet Blouse: Work same as for back until piece measures 11 (11 1/2, 12, 12 1/2)" from start.
Crochet a Blouse - Neck Shaping and Sleeves: Work across 52 (56, 59, 62) sts; work back. Working over sts of this side only, at neck edge dec. 1 st every 3rd row 3 times. (To Dec. 1 st—draw up a lp under 2 bars.) When piece measures 13 (13, 13 1/2, 14)" from start, at beg. of next row, ch 5 (sleeve). Draw-up a lp in each ch and complete row.
Now, dec. 1 st at neck edge every other row 14 (15, 16, 17) times, and At Same Time, at arm edge, inc. 1 st every 4th row 6 times. Work even on 46 (49, 51, 53) sts until sleeve measures 7 (7 1/2, 8, 8 1/4)".
Shoulder for Crocheted Blouse: At arm edge, sl st across first 23 (25, 26, 27) sts, complete row. Sl st across remaining sts. Tie in yarn at center front and work other side to correspond, reversing all shaping.
Crochet a Blouse - Collar:With No. 5 hook, ch 6. Work in pat. inc. 1 st each end of every row until there are 10 sts. Inc. 1 st each end of every other row until there are 18 sts. Work 3 rows even. Dec. 1 st at beg. of every row until 6 sts remain.
Work even on these 6 sts until band measures same as across back of neck. Inc. 1 st at beg. of every row until there are 18 sts. Work 3 rows even. Dec. 1 st each end of every other row until 10 sts remain. Dec. 1 st each end of every row until 6 sts remain.
Work 1 row even, sl st across all sts. With No. 0 hook, work 1 row sc around collar, working 3 sc in 1 st at points.
Crochet a Blouse - Finishing Details: Sew side and shoulder seams. With No. 0 hook, work 1 row sc around neck edge, sleeves and bottom of blouse. Sew collar in place.


Rund Väska
Virka den själv vettja!!!
Välj ett vackert 50-tals blått garn som passar virknål 6 (enligt brittisk tabell) och förlj intruktionen...

MATERIALS: J. & P. COATS KNIT CRO-SHEEN, 6 balls of Blue Jewel, 1 ball of Spanish Red ... Bone Crochet Hook No. 6 lining.
Use 4 threads throughout. GAUGE: 4 sc make 1 inch; 4 ½ rnds make 1 inch.
FRONT ••• Starting at center, with Blue, ch 4. Join. 1st rnd: 10 sc in ring. 2nd rnd: 2 sc in each sc around. 3rd rnd: Sc in each sc around. 4th rnd: 2 sc in each sc around (40 sc). 5th and 6th rnds: Sc in each sc around. 7th rnd: * 2 sc in next sc, sc in next sc. Repeat from * around (60 sc). 8th, 9th and 10th rnds: Sc in each sc around. 11th rnd: Same as 7th rnd (90 sc). 12th to 15th rnds incl: Sc in each sc around. 16th rnd: * 2 sc in next sc, sc in next 2 sc. Repeat from * around (120 sc). 17th to 21st rnds incl: Sc in each sc around. At end of 21st rnd, sl st in next sc, Break off.
BACK ••• Work as for Front until 18 rnds are complete. 19th rnd: Ch 7, skip 7 sc, sc in each sc to end of rnd. 20th rnd: Sc in next 7 ch, sc in each sc to end of rnd. 21st rnd: Sc in each sc around. Sl st in next sc. Break off.
CHANGE PURSE ••• Work as for Front until 5 rnds are complete. 6th rnd: Ch 5, skip 5 sc, sc in each sc around. 7th rnd: Sc in next 5 ch, sc in each sc to end of rnd. Sl st in next sc. Break off. With Red, make a chain 14 inches long. Break off and whip around edge of Change Purse.
TONGUE ••• Starting at center with Blue, ch 15. 1st row: Sc in 10th ch from hook and in each ch across. Ch 1, turn. 2nd row: Sc in each sc, sc in next 3 ch, 2 sc in next 3 ch, sc in next 3 ch. Working on opposite side of starting chain, make sc in each sc across. Ch 1, turn. 3rd row: Sc in each sc across to first 2-sc group, 2 sc in next 6 sc, sc in each sc across. Break off. With Red, make a chain 8 inches long. Break off, Whip around edges of Tongue.
GUSSET and STRAP ••• Starting at center with Blue, ch 155. 1st rnd: 3 sc in 2nd ch from hook, sc in each ch across, 3 sc in last ch. Working across opposite side of starting chain, make sc in each ch across. 2nd rnd: 2 sc in next 3 sc, sc in each sc to next 3-sc group, 2 sc in next 3 sc, sc in each sc to end of rnd. 3rd rnd: Sc in next 3 sc, 2 sc in next 2 sc, sc in each sc to next 2-sc group at opposite end, sc in next 3 sc, 2 sc in next 2 sc, sc in each sc to end of rnd. 4th rnd: Sc in each sc around. Sl st in next sc. Break off.
Leaving 2 ½ inches of Gusset piece free, pin Gusset between Front and Back (have buttonhole at center top of Back), leaving 9 ½ inches free at top. Working through both thicknesses, make sc in each sc around, joining Gusset to Bag. Overlap ends of Strap and sew together.
Line bag with buckram and lining material. Sew Change Purse to center of Front, leaving 5 ½ inches free at top (buttonhole side). Sew straight edge of Tongue in place.
SMALL BUTTON ••• With Red, ch 10. 1st row: Sc in 2nd ch from hook and in each ch across. Ch 1, turn. 2nd row: Sc in each sc across. Ch 1, turn. Repeat the 2nd row until piece measures 2 inches. Break off. Cover a 2 inch piece of pencil with felt and then sew small button piece over this. Ch 15 and sew an end of chain around button. Sew opposite end to Bag 1 inch above Tongue. .
LARGE BUTTON ••• With Red, ch 12. Complete as for Small Button. Sew free end of chain to Front opposite buttonhole.

VIRKADE HANDSKAR 1940-TAL


ETT alternativ till de helvirkade handskarna är att sy på skinn på undersidan av handsken och virka en liten rosett på ovansidan...

AMERICAN THREAD COMPANY The Famous "PURITAN" CROCHET COTTON, Article 40, 2 Balls White or Color of Your Choice, 1 Ball Brown or Any Contrasting Color OR The Famous "PURITAN" STAR SPANGLED CROCHET COTTON, Article 40, 4 Balls Gold & Silver Spangle or Color of Your Choice, 1 Ball Black & Gold Spangle or Any Contrasting Color
Steel Crochet Hook No. 00, Gauge: 6 sts = 1 inch, 5 rows = 1 inch.These crocheted gloves are worked with a double strand of thread throughout this crochet pattern for a pair of gloves.

Right Glove
Palm Side of Crocheted Gloves
With Gold & Silver Spangle or White ch 39, s c in 2nd st from hook, 1 s c in each remaining st of ch (wrong side of glove), ch 1, turn.
2nd Row - 1 s c in each s c working 2 s c in last s c (increase for top of little finger), ch 1, turn.
3rd Row - Skip 1 s c, 1 s c in each of the next 38 s c, ch 1, turn.
4th Row - 1 s c in each of the next 26 s c, ch 17 for 3rd finger, turn.
5th Row - 1 s c in 2nd st from hook, 1 s c in each remaining st of ch, 1 s c in each s c to end of row (42 s c), ch 1, turn.
6th Row - 1 sc in each sc working 2 sc in last sc (increase at top of finger),ch1, turn.
7th Row - Decrease 1 s c at beginning of row, 1 s c in each remaining s c, ch 1, turn.
8th Row - 1 s c in each of the next 26 s c, ch 18 for 2nd finger, turn.
9th Row - S c in 2nd st from hook, 1 s c in each remaining st of ch, 1 s c in each of the next 14 s c, ch 16 for thumb, 2 s c in 2nd st from hook (increase at top of thumb), 1 s c in each of the next 14 sts of ch, 1 s c in same s c worked on palm before making ch for thumb, working toward cuff edge, work 1 s c in each of the next 12 s c, ch 1, turn.
10th Row - 1 s c in each of the next 13 s c of palm and1 s c in each of the 16 s c of thumb, working on oppositeside of thumb ch, work 1 s c in each of the 15 sts, skipnext s c of palm, 1 s c in each, of the next 29 s c, 2 s cin last s c (top of finger), ch 1, turn.
11th RowSkip 1sc, 1sc in each of the next 74 s cworking around entire thumb, ch 1, turn.
12th Row - 1 s c in each of the next 57 s c, ch 17 for 1stfinger, turn.
13th Row - 1 s c in 2nd st from hook, 1 s c in each of the next 15 sts of ch, 1 s c in each of the next 57 s c working down palm, around thumb and down to cuff, ch 1, turn.
14th Row - 1 s c in each of the next 28 s c (top of thumb), skip 1 s c, 1 s c in each s c working 2 s c in last s c (top of finger), ch 1, turn.
15th Row - Skip 1 s c, 1 s c in each of the next 43 s c, fold thumb so that thumb is on wrong side of palm, working through both sides of thumb, insert hook in last s c worked, skip 1 s c at top of thumb, insert hook in next s c and make a sl st, 1 s c in each of the next 14 s c working through 1 st on each side to join thumb, 1 s c in each remaining s c to cuff, ch 1, turn.
16th Row - 1 s c in each s c around entire glove (except thumb and cuff edge) working 1 sc in each sc or row and 2sc in center of finger tips,cut thread. Turn thumb right side out.
Crocheted Gloves Pattern - Back of Glove
Ch 39 and work 1st 8 rows same as palm side (1st row is right side).
9th RowSc in 2nd st from hook, 1se in each remaining st of ch, 1sc in each sc,ch1, turn.
10th Row - 1 s c in each s c working 2 s c in last s c, ch 1, turn.
11th Row - Skip 1st s c, 1 s c in each remaining s c, ch 1, turn.
12th Row - 1 s c in each of the next 26 s c, ch 17 for finger, turn.
13th, 14th and 15th Rows - Same as 9th, 10th and 11th rows of back of glove.
16th Row - 1 s c in each s c or row all around working 2 s c in center of each finger, do not work across cuff, cut thread.
Steam each section slightly before joining. Using single strand of thread, sew the 2 sections together on right side.

Crocheted Gloves Pattern - Cuff

Attach Gold & Silver Spangle or White at lower edge of glove and work 36 s c around edge, join in 1st s c, drop thread.
2nd Round - Attach Black & Gold Spangle or Brown in same space, ch 1, 1 s c in each s c, join, drop thread.
3rd Round - With Gold & Silver Spangle or White ch 1, 1 s c in each s c, join.
4th Round - Ch 1, 1 s c in each s c, join, cut thread.
5th Round - With Black & Gold Spangle or Brown ch 1, * thread over hook, insert hook in corresponding s c of 3rd row below, pull loop through and complete d c, skip 1 s c, 1 s c in each of the next 2 s c, repeat from * all around, join, cut thread.

Crocheted Gloves Pattern - Left Glove
Work 1st 14 rows same as for right palm marking the 1st row as right side of glove.
15th Row - Skip 1 s c, 1 s c in each of the next 43 s c, fold thumb sts so that thumb is on wrong side of palm, skip 1 s c, turn, insert hook in s c just worked and in s c after skipped s c and work a sl st. Complete thumb joining and finish to correspond to right palm.

Crocheted Gloves Pattern - Back of Left Glove
Work same as right back marking 1st row as wrong side of glove.
Finish same as right glove to complete these crocheted gloves.AMERICAN THREAD COMPANY The Famous "PURITAN" CROCHET COTTON, Article 40, 2 Balls White or Color of Your Choice, 1 Ball Brown or Any Contrasting Color OR The Famous "PURITAN" STAR SPANGLED CROCHET COTTON, Article 40, 4 Balls Gold & Silver Spangle or Color of Your Choice, 1 Ball Black & Gold Spangle or Any Contrasting Color
Steel Crochet Hook No. 00

NOTE(s)

Gauge: 6 sts = 1 inch, 5 rows = 1 inch.

These crocheted gloves are worked with a double strand of thread throughout this crochet pattern for a pair of gloves.

STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS

Crocheted Gloves Pattern - Right Glove

Palm Side of Crocheted Gloves

With Gold & Silver Spangle or White ch 39, s c in 2nd st from hook, 1 s c in each remaining st of ch (wrong side of glove), ch 1, turn.

2nd Row - 1 s c in each s c working 2 s c in last s c (increase for top of little finger), ch 1, turn.

3rd Row - Skip 1 s c, 1 s c in each of the next 38 s c, ch 1, turn.

4th Row - 1 s c in each of the next 26 s c, ch 17 for 3rd finger, turn.

5th Row - 1 s c in 2nd st from hook, 1 s c in each remaining st of ch, 1 s c in each s c to end of row (42 s c), ch 1, turn.

6th Row - 1 s c in each s c working 2 s c in last s c (increase at top of finger), ch 1, turn.

7th Row - Decrease 1 s c at beginning of row, 1 s c in each remaining s c, ch 1, turn.

8th Row - 1 s c in each of the next 26 s c, ch 18 for 2nd finger, turn.

9th Row - S c in 2nd st from hook, 1 s c in each remaining st of ch, 1 s c in each of the next 14 s c, ch 16 for thumb, 2 s c in 2nd st from hook (increase at top of thumb), 1 s c in each of the next 14 sts of ch, 1 s c in same s c worked on palm before making ch for thumb, working toward cuff edge, work 1 s c in each of the next 12 s c, ch 1, turn.

10th Row - 1 s c in each of the next 13 s c of palm and1 s c in each of the 16 s c of thumb, working on oppositeside of thumb ch, work 1 s c in each of the 15 sts, skipnext s c of palm, 1 s c in each, of the next 29 s c, 2 s cin last s c (top of finger), ch 1, turn.

11th Row - Skip 1 s c, 1 s c in each of the next 74 s cworking around entire thumb, ch 1, turn.

12th Row - 1 s c in each of the next 57 s c, ch 17 for 1stfinger, turn.

13th Row - 1 s c in 2nd st from hook, 1 s c in each of the next 15 sts of ch, 1 s c in each of the next 57 s c working down palm, around thumb and down to cuff, ch 1, turn.

14th Row - 1 s c in each of the next 28 s c (top of thumb), skip 1 s c, 1 s c in each s c working 2 s c in last s c (top of finger), ch 1, turn.

15th Row - Skip 1 s c, 1 s c in each of the next 43 s c, fold thumb so that thumb is on wrong side of palm, working through both sides of thumb, insert hook in last s c worked, skip 1 s c at top of thumb, insert hook in next s c and make a sl st, 1 s c in each of the next 14 s c working through 1 st on each side to join thumb, 1 s c in each remaining s c to cuff, ch 1, turn.

16th Row - 1 s c in each s c around entire glove (except thumb and cuff edge) working 1 s c in each s c or row and 2 s c in center of finger tips, cut thread. Turn thumb right side out.

Crocheted Gloves Pattern - Back of Glove

Ch 39 and work 1st 8 rows same as palm side (1st row is right side).

9th Row - S c in 2nd st from hook, 1 s e in each remaining st of ch, 1 s c in each s c, ch 1, turn.

10th Row - 1 s c in each s c working 2 s c in last s c, ch 1, turn.

11th Row - Skip 1st s c, 1 s c in each remaining s c, ch 1, turn.

12th Row - 1 s c in each of the next 26 s c, ch 17 for finger, turn.

13th, 14th and 15th Rows - Same as 9th, 10th and 11th rows of back of glove.

16th Row - 1 s c in each s c or row all around working 2 s c in center of each finger, do not work across cuff, cut thread.

Steam each section slightly before joining. Using single strand of thread, sew the 2 sections together on right side.

Crocheted Gloves Pattern - Cuff

Attach Gold & Silver Spangle or White at lower edge of glove and work 36 s c around edge, join in 1st s c, drop thread.

2nd Round - Attach Black & Gold Spangle or Brown in same space, ch 1, 1 s c in each s c, join, drop thread.

3rd Round - With Gold & Silver Spangle or White ch 1, 1 s c in each s c, join.

4th Round - Ch 1, 1 s c in each s c, join, cut thread.

5th Round - With Black & Gold Spangle or Brown ch 1, * thread over hook, insert hook in corresponding s c of 3rd row below, pull loop through and complete d c, skip 1 s c, 1 s c in each of the next 2 s c, repeat from * all around, join, cut thread.

Crocheted Gloves Pattern - Left Glove

Work 1st 14 rows same as for right palm marking the 1st row as right side of glove.

15th Row - Skip 1 s c, 1 s c in each of the next 43 s c, fold thumb sts so that thumb is on wrong side of palm, skip 1 s c, turn, insert hook in s c just worked and in s c after skipped s c and work a sl st. Complete thumb joining and finish to correspond to right palm.

Crocheted Gloves Pattern - Back of Left Glove

Work same as right back marking 1st row as wrong side of glove.

Finish same as right glove to complete these crocheted gloves.

Virkat skärp: Crocheted Belt - First Strip
Make 30" ch.
Row 1: Sc in 2nd ch from hook, * ch 5, skip 5 ch, sc in next ch (slot made). Repeat from * until row is 23" (25", 27") - do not stretch when measuring. Cut off remaining chain. Do not turn but continue around as follows:
Rnd 2: * Hdc in next ch, dc in next eh, 3 dc in next ch, dc in next ch, hdc in next ch, skip next st (scallop made). Repeat from * to end, work 3 sc in end sc, then work scallops on other side of slots in same way. End off.
Crocheted Belt - Second Strip Same as first strip for same number of slots as on first strip.
Rnd 2: Hdc in next ch, dc in next ch, 2 dc in next ch, ch 1, from right side sl st in center dc of first scallop of first strip thus joining, ch 1, sl st in top of last dc made, dc at base of last dc, dc in next ch, hdc in next ch, skip next st.
Continue scallops, joining center of each scallop to corresponding scallop of first strip, work 3 sc in end sc then work scallops along other side of 2nd strip. End off.
Steam. Sew on hooks and eyes.
Sjal med nätmönster 1920-tal
Make a chain about 48" long.
Row 1: Sc in 6th ch from hook, * ch 4, skip 2 ch, sc in next ch, repeat from * across until there are 72 meshes. Ch 6, turn.
Row 2: Sc in first mesh, * ch 4, sc in next mesh, repeat from * across. Repeat row 2 for pat. working * 5 rows with wool; 1 row wool and orchid Glint, 5 rows wool; 1 row wool and sea green Glint.
Repeat from * for colored pat. until there are 10 stripes with wool.
Ruffle for Crocheted Shawl : Work on 3 sides only.
Row 1: With wool and Glint, starting at top of narrow side, sc in 1st mesh, ch 4, sc in same mesh, * ch 4, sc in next mesh, ch 4, sc in same mesh, ch 4, sc in next mesh, repeat from * around, inc. in corner meshes, turn.
Row 2: With wool, ch 5 and sc in each mesh, turn.
Row 3: With wool, ch 6, sc in each mesh, turn.
Trekantssjal för barn
med hål längs sidorna och ryggen
Lägg upp fem maskor, sticka 2 varv. Markera mittmaskan
varv3: sticka 2 maskor, gör ett omslag (dvs lägg garnet runt stickan), sticka 1 maska, omslag, sticka 2 maskor = 7 maskor
varv4 och alla jämna varv: Sticka alla maskor räta
varv5: sticka 2m, omslag, 1m, omslag, 1m, omslag, 2m = 9m
varv6: rätvarv
varv7: Sticka 2m, omslag, 2m, omslag, 1m, omslag, 2m, omslag, 2m = 13m
varv8: rätvarv
varv9: Sticka 2m, omslag, 3m, omslag, 1m, omslag, 3m, omslag, 2m = 17m
varv10: rätvarv
varv11:Sticka 2m, omslag, 4m, omslag, 1m, omslag, 4m, omslag, 2m = 21m
varv12: rätvarv
varv13:Sticka 2m, omslag, 5m, omslag, 1m, omslag, 5m, omslag, 2m = 25m
varv14: rätvarv
varv15:Sticka 2m, omslag, 6m, omslag, 1m, omslag, 6m, omslag, 2m = 29m
varv16: rätvarv
varv17:Sticka 2m, omslag, 7m, omslag, 1m, omslag, 7m, omslag, 2m = 33m
varv18: rätvarv
varv19:Sticka 2m, omslag, 8m, omslag, 1m, omslag, 8m, omslag, 2m = 37m
varv20: rätvarv
varv21:Sticka 2m, omslag, 9m, omslag, 1m, omslag, 9m, omslag, 2m = 41m
varv22:rätvarv
varv23:Sticka 2m, omslag, 10m, omslag, 1m, omslag, 10m, omslag, 2m = 45m
varv24:rätvarv
varv25:Sticka 2m, omslag, 11m, omslag, 1m, omslag, 11m, omslag, 2m = 49m
varv26:rätvarv
varv27:rätvarv, maska av
Fortsätt tills sjalen är lagom stor (gör färre rader om den blir för stor, öka på samma vis som tidigare om den blir för liten för erat tycke, jag hoppas att ni tycker om beskrivningen!

Afghan i vågmönster (turkost och Blå) -TV Afhan -Vintage Pattern
Afghan measures approximately 51 x 66 inchesMATERIALS:CHADWICK'S RED HEART KNITTING WORSTED, 4 Ply, Art. E.232: 14 skeins (1 oz. "Tangle-Proof" Pull-Out Skeins) each of No. 809 Lt. Blue, No. 818 Blue Jewel and No. 848 Skipper Blue.Milwards "Phantom" Aluminum Knitting Pins or Clark's O.N.T. Plastic Knitting Pins, 1 pair No. 5 (3 ¾ mm. size).Clark's O.N.T. Plastic Crochet Hook No. 5.
GAUGE: 6 sts make 1 inch; 7 rows make 1 inch.
STRIP (Make 10) . . . With Skipper Blue cast on 31 sts. 1st row: K 1, inc 1 st in next st, k 11, k 2 tog, k 1, sl 1, k 1, p.s.s.o., k 11, inc 1 st in next st, k 1. 2nd row: P across. Repeat first and 2nd rows alternately until 22 rows have been completed. Break off Skipper Blue, attach Blue Jewel and work in pattern as before for 22 rows. Break off Blue Jewel, attach Lt. Blue and work in pattern for 22 more rows. Break off Lt. Blue. The last 66 rows constitute the pattern stripe. Continue in this manner, alternating colors as before, until 7 pattern stripes have been completed. Bind off.
Sew strips together and block. With matching color, make a row of sl sts along short sides of Afghan"Gröna pläden med Rutmönster"

REQUIRED MATERIALSBEAR BRAND or BUCILLA 4-fold Zephyr Germantown: 24 balls Green, 14 balls Black,7 balls Grey, Crochet Hook No. 4, of even thickness (for afghan stitch),approx. size: 50" x 72".
With green, ch 14, draw up a loop through the horizontal bar in the back of second and all succeeding chs, retaining all 14 loops on hook. This is half of an afghan stitch row. Work back as follows: yarn over and through end loop, * over and through 2 loops, repeat from * until only 1 loop remains on hook.2nd Row - The loop that remains on hook is the first st of this row; insert hook under the perpendicular thread (or bar) in front of second st below and draw up a loop, * insert hook under perpendicular bar of next st and draw up a loop; repeat from * to end, retaining all 14 loops on hook; work back as directed for first row.Repeat 2nd row until there are 13 rows from beginning.14th Row - Draw up a loop under bar of second st as usual, hut draw it also through loop on hook, * draw up a loop under next bar and draw it also through loop on hook; repeat from * to end, thus binding off all sts.1st Row Around Squares - Turn, ch 3, working from wrong side, make 2 d c in same st as ch 3 (comer st), * 1 d c in each of the next 6 sts, taking up both threads of st below, ch 1, 1 d c in each of the next 6 sts, 3 d c in next st (corner st), ch 1, 3 more d c in same corner st, 1 d c on edge of each of the first 6 rows on side of square, ch 1, 1 d c on each of the next 6 rows, 3 d c on next row (corner st), ch 1, 3 more d c in same st; repeat from * on remaining 2 sides, ending with 3 d c in same place as the 2 d c at beginning of round, ch 1 and join with a slip st in top of ch 3.2nd Round - Ch 4, turn, 3 d c in corner space, * skip first d c, 1 d c on back thread of each of the next 6 d c, skip 2 d c, 3 d c in next space (made by ch 1 in row below), skip 2 d c, 1 d c in back thread of each of the next 6 d c, 3 d c in comer space, ch 1, 3 more d c in same space; repeat from * around, ending with 2 d c in same space as the 3 d c at beginning of round, join with a slip st in 3rd st of turning chain.
3rd Round - Ch 4, turn, 3 d c in corner space, * skip 3 d c, 2 d c in next space, 1 d c on back thread of each of the next 4 d c, skip 2 d c, 3 d c in each of the next 2 spaces, skip 2 d c, 1 d c on back thread of each of the next 4 d c, 2 d c in next space, 3 d c in corner space, ch 1, 3 more d c in same space; repeat from * around, ending with 2 d c in same comer as the first 3 d c; join with a slip st in 3rd st of turning chain.4th Round - Turn, ch 4, 3 d c in corner space, * 2 d c in next space, 1 d c on back thread of each of the next 4 d c, skip 2 sts, 3 d c in each of the next 3 spaces, skip 2 d c, 1 d c on back thread of each of the next 4 d c, 2 d c in next space, 3 d c in corner space, ch 1, 3 more d c in same space; repeat from * around, ending as in 3rd round.5th Round - Turn, ch4, 3dc in comer space, * 2dc in next space, 1dc on back thread of each of the next 4dc, 3 dc in each of the next 4spaces, skip2dc, 1dc on back thread of each of the next 4dc,2dc in next space,3dc in corner space, ch 1, 3more dc in same space; repeat from * around, ending as in preceding rounds;break off.6th Round - Turn, with black, work 3 d c in corner space. * 2 s c in next space, 1 s c on back thread of each of the next 4 sts, idem each of the next 5 spaces, skip 2 d c, 1 s c on back thread of each of the next 4 d c, 2 s c in next space, 3 d c in corner space, ch 1, 3 more d c in same space; repeat from * around, ending with 2 d c in same comer space as the 3 d c at beginning of round; ch 1 and join with a slip st in top of next d c; break off.Make 23 of these squares for this couch cover; each square should measure about 7 3/4 inches.Black - Center Squares for Couch Cover:Using black yarn, follow directions for afghan-stitch center in green squares; break off black. With green, follow directions for the 5 green rows around afghan-stitch-center in green squares, then work the 6th round also in green, following directions for 6th round (black) of green squares.Make 16 of these black-center squares for this couch cover.Border Squares for Couch Cover.Work the afghan-stitch-centers in black, following the directions for afghan-stitch-centers in green squares; break off black. Work 6 rows around this center, following directions for the corresponding 6 rounds of green squares, but using colors as follows: 1st round : green; 2nd round : black; 3rd round : grey ; 4th round: black; 5th round: grey; 6th round: black. Begin each round with 3 d c in corner space, end with 3 d c in same space, ch 1, join with a slip st in top of first d c, and break off.Quarter-Squares in Border of Couch Cover.With grey, ch 8, work 6 rows in afghan-stitch, binding off in 6th row - as described for 14th row of afghan-stitch-center in green squares; break off grey. With green, and working from wrong side of grey piece, make 1 d c in each of the 6 sts in last grey row, 3 d c in corner st, ch 1, 3 more d c in same corner st, 1 d c on edge of each of the 6 rows; fasten off.2nd Row - Turn, with black, make 1 d c in first green st, ch 1, skip 1 st, 1 d c on back thread of each of the next 6 sts, 3 d c in corner space, ch 1, 3 more d c in same space, skip 1 d c, 1 d c on back thread of each of the next 6 d c, ch 1, skip 1 st, 1 d c on last green d c; fasten off.3rd Row -Turn, with grey , make 1dc in end st of black row, 2dc in next space, skip the next 2 black dc, 1dc on back thread of each of the next 4dc, 2dc in next space, 3dc in corner space, ch 1, 3 more dc in same corner space, 2dc in next space, 1 d c on back thread of each of the next 4 d c, 2 d c in next space, 1 d c on last d c of row below; fasten off.4th Row - Turn, with black, work 1dc in first st, 3dc in next space, skip 2dc, 1dc on back thread of each of the next 4dc, 2dc in next space, 3dc in next corner space, ch1, 3 more d c in same space, 2 d c in next space, 1 d c on back thread of each of the next 4dc, skip 2dc, 3dc in next space, 1dc in last dc of row below; fasten off.5th Row-Turn, with grey , make 1 d c in first d c below, 2 d c in first space, 3 d c in next space, skip 2 black d c, 1 d c on back thread of each of the next 4 d c, 2 d c in next space, 3 d c. in corner space, ch 1, 3 more d c in same space, 2 d c in next space, 1 d c on back thread of each of the next 4 d c, 3 d c in next space, 2 d c in next space, 1 d c on last d c of row below; fasten off.6th Row - Turn, with black, make 1 d c in first d c, 3 d c in first space, 3 d c in next space, skip the next 2 d c, 1 S t on back thread of each of the next 4 d c, 2 s c in next space, 3 d c in corner space, ch 1, 3 more d c in same space, 2 s c in next space, 1 s c on back thread of each of the next 4 d c, 3 d c in next space, 3 d c in next space, 1 d c on last d c of row below; fasten off.Make 20 of these Quarter-Squares for this couch cover.Arrange squares as shown in couch cover illustration and sew them together from wrong side, taking up top thread only of all sts; use black yarn to sew with and take care that seams do not bind.


Pastellig Afghan:


CHADWICK'S RED HEART KNITTING WORSTED, 4 Ply, Art. E.232: 19 skeins (1 oz. "Tangle-Proof" Pull-Out Skeins) of No. 789 Bittersweet; 31 skeins of No. 647 Surf Green.
Milwards "Phantom" Aluminum Knitting Pins or Clark's O.N.T. Plastic Knitting Pins, 1 pair No. 5 (3 ¾ mm. size).
Clark's O.N.T. Plastic Crochet Hook No. 5.
GAUGE: 5 ½ sts make 1 inch; 7 rows make 1 inch.
Note: When changing from one color to another, always twist the unused color around the other to prevent making holes. When carrying unused color across, do not pull up tightly.
STRIP (Make 10) . . . Starting at one short end with Surf Green, cast on 33 sts. Work in stockinette st (k 1 row, p 1 row) as follows: 1st row: K 16 Surf Green, attach Bittersweet, k 1 Bittersweet, k 16 Surf Green. Starting with 2nd row of chart, follow chart for pattern until 13th row has been completed. Next row: P 3 Surf Green, p 9 Bittersweet, p 4 Surf Green, with Bittersweet, yarn over needle 4 times; p in next st on row below, draw the last p st through each of the 4 yarn overs, p next st, slip the previous st over the last st worked (puff st made), p 4 Surf Green, p 9 Bittersweet, p 3 Surf Green. Continue to follow chart for pattern until 31st row has been completed. Next row: With Surf Green p across. Follow chart from "A" to "B" until 15 patterns have been completed. Bind off with Surf Green.
Block strips and sew long sides together. With crochet hook and Surf Green, work 6 rows of sc all around afghan, making 3 sc in each corner. Join and break off.


Ascot-hatten:
Hat - 3 Spools Ruban d'Art and a No. 5 Crochet Hook
Ascot - 1 Spool Ruban d'Art and a No. G/6 Crochet Hook
Crochet Hat and Ascot Gauge: 5 sc = 1"; 5 rows = 1". Crochet Hat – Crown. Ch 3, join to form a ring.Rnd 1: 6 sc in ring. Work around and around in sc, inc. 6 sts in each rnd until work measures 6" across (102 sts). Continue, working even in sc until crown measures 4" from center edge.
Crochet Hat – Brim,Rnd 1: With wrong side to you, work 1 rnd sc, inc. 1 st every 10th st around (112 sts in rnd). Place 2 markers in work 4" apart for back of hat; measure 4" to each side of these markers and place a marker each side.Rnd 2: Work sc over the sts between markers for back; work hdc over sts to next marker; work dc over sts to next marker (front); hdc over sts of other side.Rnd 3: Work in sc over all sts inc. 1 st every 10th st.Repeat rnds 2 and 3 until crown measures 3" at center front.Work 3 rnds of sc - do not inc. Now, work other half of crown to correspond, dec. on sc rnds in same manner as incs. were made. Sew edge of folded brim to crown.Crochet a tight slip st along folded edge to curve brim.
Crochet the Ascot, Crochet Ascot - Pattern St.Knot St: * Draw up 1/2" lp, yo and thru lp; insert hook under single strand at left of lp and work 1 sc tightly (1/2 knot st), repeat from * once (whole knot st).Row 1: Make 4 complete patterns (8 lps), ch 1, turn.Row 2: Make 1 knot st, 1 sc in center of first knot st of row below; work 1 knot st and sc in center of every other knot st across, ending with 1 sc in last knot st. Ch 1, turn.Repeat row 2 until scarf is desired length.Press thru a damp cloth.

Hat-foldawaycloche, Uppvikbar hatt

AMERICAN THREAD COMPANY The Famous "PURITAN" STAR SPANGLED CROCHET COTTON, Article 40, 5 Balls Cinnamon Spangle or Color of Your Choice OR The Famous "PURITAN" CROCHET COTTON, Article 40, 3 Balls Brown or Color of Your Choice
1 Yard Velvet Tubing
Steel Crochet Hook No. 1
This crochet hat is worked with a double strand of thread throughout.Gauge: 11 s c = 2 inches. Ch 7, s c in 3rd st from hook, 1 s c in each of the next3 sts of ch, 3 s c in end st, working around opposite sideof starting ch, 1 s c in each of the next 4 sts, 3 s c innext st. Do not join this or following rounds.Place amarker at the beginning of each round.2nd Round - * 1 s c in each of the next 4 s c, 2 s c ineach of the next 3 s c, repeat from * once.3rd Round - ** 1 s c in each of the next 4 s c, * 2 s c innext s c, s c in next s c, repeat from * twice, repeatfrom ** once 4th Round - ** 1 s c in each of the next 7 s c, * 2 s c in next s c, s c in next s c, repeat from * twice, repeat from ** once.5th Round - ** 1 s c in each of the next 7 s c, * 2 s c in next s c, 1 s c in each of the next 2 s c, repeat from * twice, repeat from ** once.6th Round - ** 1 s c in each of the next 10 s c, * 2 s c in next s c. 1 s c in each of the next 2 s c, repeat from * twice, repeat from ** once.7th to 18th Rounds - 1 s c in each s c on sides increasing 3 s c evenly spaced around each end, not directly over increases of previous round (116 s c). Work even until cloche measures 5 3/4 inches from center of beginning chain across oval end to edge, join, cut thread.Band for Fold Away ClocheCh 117, s c in 2nd st from hook, 1 s c in each remaining st of ch (116 s c), ch 1, turn.2nd Row - 1 s c in each s c to within last 4 sts from end (112 s c), ch 1, turn.3rd through 22nd Rows - Repeat 2nd row, having 4 sts less in each row (32 sts remain).Work a row of s c around entire band, join, cut thread.Finishing for Fold Away ClocheFold cloche in half so that oval shape will be at each side. Place marker at center between each oval for front and back.Fold band in half, pin center of band to marker and sew band to cloche having both open ends at center back.Braid for Fold Away Cloche(Make 3) Ch 200, sl st in 2nd st from hook, 1 sl st in each remaining st of ch. Make a braid and sew to top of band as illustrated.Tie velvet tubing in bow and sew to back as illustrated.
Baby Booties 1 -Vintage pattern
AMERICAN THREAD COMPANY "SILLATEEN SANSIL," ARTICLE 102
3 - 100 Yard Balls of Blue or any Color Desired
1 Steel Crochet Hook No. 6 or No. 7
1 Yard of 1/3" Ribbon

This entire pattern is worked with 2 strands of thread.Pattern for Baby Booties – Soles With White, ch 24, work 2 s d c in 2nd st from hook (s d c— thread over needle, insert in st, pull through, thread over and work off all loops at one time), 2 s d c in next st of ch, 1 s d c in each of the next 19 sts of ch, 2 s d c in next st of ch, 3 s d c in last st of ch. Working on opposite side of ch, work 2 s d c in next st, 1 s d c in each of the next 19 sts, 2 s d c in next st, 1 s d c in same space with 1st 2 sts, join.2nd Row - Ch 2, (counts as 1 s d c) s d c in same space, 2 s d c in each of the next 2 s d c, 1 s d c in each of the next 4 sts, 1 s c in each of the next 15 sts, 1 s d c in each of the next 2 sts, 2 s d c in each of the next 5 sts, 1 s d c in each of the next 2 sts, 1 s c in each of the next 15 sts, 1 s d c in each of the next 4 sts, 2 s d c in each remaining st, join.3rd Row - Ch 3 (counts as 1 dc), dc in same space, 2 dc in each of the next 4 sts, 1 d c in next st, 1 s d c in each of the next 9 sts, 1 s c in each of the next 13 sts, * 2 s c in next st, 1 s c in next st, repeat from *, *1 s c in next st, 2 s c in next st, repeat from *, 1 s c in each of the next 13 sts, 1 s d c in each of the next 9 sts, 1 d c in next st, 2 d c in each remaining st, join.4th Row - Ch 3, d c in same space, 2 d c in each of the next 6 sts, 1 s d c in each of the next 29 sts, 2 s d c in each of the next 6 sts, 1 s d c in each of the next 29 sts, 2 d c in each remaining st, join.5th Row - Ch 2, 1 s d c in each st, join.6th Row - Ch 1, 1 s c in each st, join, break thread.(The next 10 rounds are worked in s d c and in the back loop of st only.)7th - 10th Rounds - 1 s d c in each st. (Do not join or turn rounds.)11th Round - Fold slipper lengthwise and working over 20 sts for toe, * skip 1 st, s d c in next st, repeat from * 9 times, work remainder of round even.12th Round - Over toe, * ch 1, skip 1 s d c, s d c in next s d c, repeat from * 4 times, work remainder of round even.13th Round - Over toe, * ch 1, skip the ch 1, 1 s d c in next s d c, repeat from * 4 times, work remainder of row even.14th Round - Over toe, skip the ch 1, 1 s d c in each s d c, continue working round even to within the 8th st from center of toe.15th Round - Ch 10, skip 15 toe sts, slip st in next st, ch 2 and continue all around ending row with 1 s d c in each st of ch, join, ch 2.16th Round - 1 s d c in each s d c, join.17th Round - Beading, ch 3, skip 1 s d c, 1 s d c in next s d c, *ch 1,skip 1 s d c, 1 s d c in next s d c, repeat from * all around, join.18th Round - 1 s d c in each s d c and over each ch 1, join.19th Round - Shell, * ch 3, 2 d c in same space, skip 3 s d c, s c in next s d c, repeat from * all around, join, break thread.Lace ribbon through beading and tie in bow.
You have finished crocheting this vintage pattern for baby booties! 

Babyhakklapp-rund
tar bara ett par timmar....Yarn for hook5 (UK sizes), Steel Crochet Hook No. 5, Small Button, GAUGE: (Sc) 11 sts make 1 inch; 11 rows make 1 inch.

Starting at neck edge, ch 35 (11 ch sts to 1 inch).
1st Row: 2 sc in 2nd ch from hook, sc in next 32 ch, 2 sc in last ch. Ch 2, turn.
2nd Row: 2 sc in first st, sc in each sc, increasing 3 sc evenly across, 2 sc in last st. Ch 2, turn.
Repeat the 2nd row 3 more times.
6th Row: 3 sc in first st, sc in each sc, increasing 3 sc evenly across, 3 sc in last st. Ch 2, turn.
7th Row: Same as 2nd row.
Repeat the 6th and 7th rows alternately until center measures 2 l/4 inches from starting chain. Ch 10, turn.
Next Row: Dc in 4th ch from hook, make 5 dc in next ch, drop loop from hook, insert hook in top of the 1st dc of 5-dc group and pull loop through (pc st), * dc in next st, pc st in next st. Repeat from * across.
Do not turn but attach another piece of thread to last st of previous row, then ch 7. Fasten off this extra thread and continue to work pc's and dc's across the ch-7. Ch 1, turn.
Following Row: Work sc in each dc and in each pc st across. Ch 3, turn.
Next Row: * Pc st in next st, dc in next st. Repeat from * across. Turn.
Repeat the last 2 rows once more (3 rows of pc sts). Fasten off.
With wrong side facing, work a row of sc around neck edge. Ch 3, turn.
Next Row: * Pc st in next st, skip 1 sc, dc in next St. Repeat from * across, making a ch-3 buttonloop at end of row.Fasten off.
Embroider flowers with 1 color of Six Strand Floss, using lazy daisy and stem stitches, as in illustration. Embroider French knots at center of flowers in contrasting color. Sew on button.

3-HOUR SWEATER
SIZE 16
Five1-oz. balls Germantown Zephyr*
1 pair bone needles 5MM
1 pair wooden needles 10MM
1 crochet hook No. 3
4 sts = 1 inch

BACK:
With 5MM bone needles cast on 52 sts.
K 2, p 2 for 3 inches. Change to the 10MM wooden needles. K one row, p one row for nine inches.
Bind off 2 sts at the beginning of the next 2 rows. Then decrease 1 st both ends of needle every k row
until 44 sts remain. Next row start yoke.
K 2 sts, p 2 sts and continue ribbing still decreasing 1 st both ends of needle every other row until 22 sts remain. Bind off.

FRONT:
Cast on 56 sts with 5MM bone needles.
Follow directions for back until there are 48 sts on needle. Next row start yoke.
K 2, p 2 for 24 sts. Leave these sts on pin to be worked later for the other half of front and continue to k 2, p 2, on remaining 24 sts. Work ribbing of k 2, p 2 for rest of yoke, keeping front edge even and decreasing I st every other row on armhole edge until front edge measures 3 inches.
Bind off 6 sts at neck edge. Then decrease I st at neck edge every row, still decreasing 1 st at armhole every other row until all sts are decreased. Work other half of front to correspond.

SLEEVE:
Cast on 4 sts. K 2, p 2 increasing 1 st both ends of needle every other row. When there are 20 sts on needle change to k 1 row, p 1 row, still increasing 1 st both ends of needle until there are 36 sts.
Then cast on 4 sts at each end of work. K I row, p 1 row for 3 inches.
Next row — K first 2 sts together, * k 2 sts, k next 2 sts together. Repeat from * across row to last 2 sts. K these 2 sts together. (32 sts on needle.)
K 2, p 2 on these 32 sts for 1-1/2 inches. Bind off.
Sew underarm and sleeve seams. Sew sleeve into sweater. Finish around neck and front opening with one row of single crochet, making a loop at top of opening for button.

*Germantown Zephyr is described as:
A 4-fold yarn (4 twisted strands) of high-quality virgin wool. Approximately 80 yards to the ounce. It is available in Ombre (variegated shades) as well as solid colors.
Suitable for: Afghans, robes, and pillows. Suits and dresses for women and children. Sweaters for men, women, and children. Scarfs, mittens, berets, etc.

3 kommentarer:

Karin sa...

Hej!

Jag virkar drops linhatt 99-23 efter det mönster du lagt här på din blogg, men jag har ingen aning om hur den "ska" se ut! Har du någon bild på den?

Hälsar
Karin

Karin sa...

Oj då nu hittade jag ju en här på din blogg... Ber om ursäkt. Har du själv provat att virka den?

YoKo - Liten Anna sa...

ja, jag har provat den, men min blev mer...slokhatting, jag antar att man måste stärka upp hatten efter att den är virkad...

http://rpc.twingly.com/

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

bloggportalen.aftonbladet.se